Vandprøver

Der er målt Desphenyl-Chloridan i nogle af boringerne, men ved blanding af vandet, overholdes grænseværdien ved forbrugers taphane.
DGU 171.110 er taget ud af driften, indtil der er fundet en løsning på problemet med desphenyl-chloridan.


Vandets hårdhed er 24,6 total. Det er hårdt vand.


Name: md.JPG.
Følg udviklingen i drikkevandets kvalitet og se seneste analyser med forklaringer og grafer.
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, i forbrugernes drikkevand, på selve vandværket samt i ledningsnettet.
Andelsselskabet Søby Vandværk | Langebro 16, 5985 Søby
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net