Takstblad

Søby Vandværks forsyningsområde
Alle priser er inkl. moms


Takstblad for 2024Fast årlig afgift pr. bolig/ boenhed:
1.850,00 kr.
Vandpris pr. m³:
8,40 kr.
Grøn afgift til staten pr. m³:
7,96 kr.
Samlet vandpris pr. m³:
16,36 kr.
Vand til videresalg pr. m³:
25,00 kr.


TilslutningstaksterHovedanlægsbidrag:
4.109,70 kr.
Forsyningsledningsbidrag:
34.285,61 kr.
Stikledningsbidrag:
14.705,31 kr.
Samlet tilslutningsbidrag:
53.100,62 kr.


GebyrerNedlæggelse af vandstik
5.000,- kr.
Rykker 1. gang:
50,- kr.
Rykker 2. gang:
100,- kr.
Manglende aflæsning af vand:
(Måler aflæses af værket)
200,- kr.
Genåbning efter lukning:
500,- kr.
+ omkostninger


Andelshaveren betaler selv udgiften til entreprenør og smed i forbindelse med genåbning efter lukning p.g.a. manglende betaling til vandværket. Genåbning finder først sted, når det manglende beløb + gebyr er indbetalt.
Nye projekter uden for fremført hovedledning påbegyndes kun, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning til det.
Ved vandspild/ brud efter måler afregnes altid for de første 300 m³ ud over normalt årsforbrug + div. afgifter (såfremt vandspildet overstiger 300 m³).
Taksterne på vand i 2024 er uændret.
​Bestyrelsen for Søby Vandværk
Andelsselskabet Søby Vandværk | Langebro 16, 5985 Søby
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net