Pressemeddelelse

Name: 1376136444.jpg. Credit: Soeby Vandværk.
Maj 2019. Søby Vandværk overholder alle grænseværdier for pesticideindhold i vandet.

Pressemeddelelse fra Ærø Vandråd

21-09-2017
Efter fundet af pesticidet Desphenyl-Chloridazon i nogle vandforsyninger, så foretager landets vandselskaber ekstra kontrol af drikkevandet for dette pesticid. Således også vandværkerne på Ærø.
Analyser har påvist, at nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon også findes i drikkevandet på Ærø. Målingerne på Søby, Bregninge, Ærøskøbing, Rise og Marstal vandværker ligger mellem 0,11 og 0,22 mikrogram pr. liter drikkevand. Miljøstyrelsens anbefaling er at der højest må være 0,10 mikrogram pr. liter drikkevand.
I 2009 fik Marstal Vandværk en særskilt tilladelse til udvidet vandbehandling i form af aktivt kulfilter, som fjerner pesticider. Drikkevandet fra Marstal Vandværk indeholder derfor ikke Desphenyl-Chloridazon.
Der er ikke målt indhold af herbicidet Chloridazon i vandet.
Fundene af Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet i Danmark har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at udtale: ”Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, på baggrund af den nuværende viden, at der ikke vil være nogen kendte sundhedsmæssige risici ved at drikke vand fra vandforsyninger forurenet på de niveauer, der hidtil er set.”
Se endvidere fakta boksen ved siden af denne pressemeddelelse.
Da alle fundene er under den sundhedsmæssige grænseværdi, opretholdes udpumpningen af drikkevand, men der er indført skærpet overvågning. Men der er ingen risiko ved at drikke vandet fra de pågældende vandværker.
Der er igangsat yderligere undersøgelser på alle vandværkerne, som er i proces med at afklare, hvad der kan gøres på kort og lang sigt.
Myndigheden Ærø Kommune, er orienteret og der afventes en mere generel udmelding fra Miljøstyrelsen.
Yderligere oplysninger
Formand Ærø Vandråd, Frode Madsen, tlf. 23616328
Ærø Vandråd er et samarbejdsforum og kontaktorgan mellem vandværkerne på Ærø og Ærø Kommune.

Faktaboks:

Grænseværdi og sundhedsrisiko
Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for Desphenyl-Chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder i landet over grænseværdien.
Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram pr. liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.
I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.
Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram pr. liter for voksne og 50 mikrogram pr. liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.
Kilde: DANVA/Miljøstyrelsen
Andelsselskabet Søby Vandværk | Langebro 16, 5985 Søby
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net